Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
     ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่
ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บระดับภาคฯ เป็นระยะ
เนื่องจากจะมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ สำหรับ สพม.

แก้ไขเปลี่ยนตัวแทนแข่งขันคลิ้กที่นี่

คู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

เว็บไซต์ของสังกัด สพม.14  จังหวัดพังงา     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดระนอง

 
 


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น IJSO ครั้งที่ 12 รายละเอียด ::Click::


ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ IESO ครั้งที่ 9
รายละเอียด
::Click::


**ทั้ง 2 รายการให้โรงเรียนนำส่งใบสมัครและค่าสมัคร
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 076 -481529 ต่อ 107**

 
 


    •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 สพม.14 ร่วมพัฒนาสังคมฯเสริมทักษะความรู้การป้องกันการค้ามนุษย์
       สพม.14 ร่วมมือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดโครงการอบรมเสริมทักษะ ความรู้ เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์

เชิงทะเลวิทยาคมฯ และท้ายเหมืองวิทยารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้องอนุสรณ์” และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม


นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ฝึกปฏิบัติงานจริงที่ 7 - eleven
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ- ก้องอนุสรณ์" สังกัด สพม.14 ที่เรียนหลักสูตรทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document