Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ   ::รายละเอียด::
    •   รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรและนักทรัพยากรบุคคล   ::รายละเอียด::
    •   ประชาสัมพันธ์รับประวัติและผลงานผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
       ววันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558

สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559
       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ที่โรงแรม คุระบุรีกรีน วิว รีสอร์ท อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา


ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2559
        วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2559
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558


    เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
       นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของต้นยางนา

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document