Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพม.14


:: รายละเอียด ::

 
 

:: จำหน่ายเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ คร้้งที่ 65 ::
:: สนใจสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.14 ::
:: โทร 0-7648-1529 ต่อ 107 ::
:: เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 65 ::
 


    •   การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   ข่าวโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ   www.posn.or.th    www.imso.go.th    www.innoobec.com    www.ipst.ac.th
    •   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559   ::รายละเอียด::

 
 คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ละมุล รอดขวัญ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับคัดเลือก


ร่วมพิธี “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558
        วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2558) เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาจ้าง ครั้งที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต   ::รายละเอียด::

 
 
 
 
 

 
Untitled Document