Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม     จังหวัดพังงา    จังหวัดภูเก็ต    จังหวัดระนอง
 
 


    •   รายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 14 (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)  ::รายละเอียด::
    •   ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็้งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี 60 ปี ที่ภาคภูมิ”
      วันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดงานมุทิตาจิต " เกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี 60 ปีที่ภาคภูมิ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 66 คน ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้วย 10 Best practices ยกระดับผลสัมฤทธิ์
       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ด้วย 10 Best practices และนำเสนอผลงานของครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
       ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558


    เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนางสาวชัยรัมภา สังข์ด้วงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูประทีป ชูแก้ว เข้ารับรางวัลชมเชย

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document