Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

 


    •   สอบราคาจ้างติดตั้งฉากกั้นภายในอาคาร สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
    •   ประกาศขายทอดตลาดวัสดุการรื้อถอนอาคารเรียน รายละเอียด  ::Click::
    •   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.14  ::รายละเอียด::     ::ใบสมัครกลุ่มทั่วไป::     ::ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์::
    •   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนสตรีระนอง รายละเอียด  ::Click::

 
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 1/2558
       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 /2558 ณ โรงเรียนเมืองถลาง

สพม.14 ประชุมชี้แจงเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET


สพม.14 นิเทศติดตามเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
        สพม.14 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 14 สู่มาตรฐานสากล
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document