Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 



     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  Link 1     Link 2     เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้

เว็บไซต์ของสังกัด สพม.14  จังหวัดพังงา     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดระนอง

 
 


    •   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" รายละเอียด  ::Click::
    •   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนสตรีระนอง รายละเอียด  ::Click::
    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 



แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14
       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 สพม.14 จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สพม.14 จัดงานวันเกียรติยศข้าราชการและลูกจ้างประจำ
       สพม.14 จัดงานวันเกียรติยศข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นการมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2557


สพม.14 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        สพม.14 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้บริหารสังกัด สพม.14
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document