Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   :: บัญชีปี 2557 ::    :: บัญชีปี 2558 ::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา
       วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพม.14 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 และนายศวิษฐ์ ศรีสง


สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมใจรดน้ำขอพร นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)


    เด็กดีบุกพังงาวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
       นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document