Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

รายละเอียดโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน คลิ้กที่นี่
 

 


    •   เข้าระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รายละเอียด  ::Click::
      ** สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีรหัสเข้าระบบ ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-7648-1529 ต่อ 107 **
    •   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น IJSO ครั้งที่ 12 รายละเอียด  ::Click::
    •   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ IESO ครั้งที่ 9 รายละเอียด  ::Click::
    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
       สพม.14 จัด ค่ายนักเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64


สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน
        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างทุกคน จำนวน 45 คน เพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document