Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรและนักทรัพยากรบุคคล   ::รายละเอียด::
    •   ประชาสัมพันธ์รับประวัติและผลงานผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
ละครประวัติศาสตร์“สองวีรสตรี ศรีถลาง”โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดงานวันประศาสตร์ไทย ประจำปี 2559 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

สพม.14 ประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559
       วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องปรุะชุมเขางุ้ม สพม.14


สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์
        วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
       นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของต้นยางนา


    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document