ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา
          - โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
          - โรงเรียนสตรีพังงา
          - โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
          - โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
          - โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
          - โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
          - โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
          - โรงเรียนทับปุดวิทยา
          - โรงเรียนเกาะยาววิทยา
          - โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
          - โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
          - โรงเรียนกะปงพิทยาคม
          - โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 จังหวัดภูเก็ต
          - โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
          - โรงเรียนสตรีภูเก็ต
          - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
          - โรงเรียนเมืองถลาง
          - โรงเรียนกะทู้วิทยา
          - โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติก้องอนุสรณ์"
          - โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
 จังหวัดระนอง
          - โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
          - โรงเรียนสตรีระนอง
          - โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
          - โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
          - โรงเรียนกระบุรีวิทยา
          - โรงเรียนปากจั่นวิทยา
          - โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
         

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน