Information
สพม.14 ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
       วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หนองน้ำหานป่าสตอ หมู่ที่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมดังกล่าว น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัดิ์ รอง ผอ.ร.ม.น.จังหวัดพังงา(ท) เป็นประธานในพิธี
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน