Information
สพม.14 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
       วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ปีงบประมาณ 2561 และบรรยายพิเศษ โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤตกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีความยั่งยืนตลอดไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน