Information
สพม.14 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
       วันที่ 10 กันยายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) และฝึกปฏิบัติจริง และเพื่อการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และรายละเอียดตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 105 คน จากโรงเรียนในสังกัด 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน