Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.36
       +++++วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ( เชียงราย – พะเยา ) ศึกษาดูงาน สพม.14 ด้านการบริหารจัดการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยมีนายมนต์นชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะ จำนวน 59 คน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน