Information
พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2561
       +++++วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ อินศรีไก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ภาคใต้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีเกียรติ โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ และนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-10 มกราคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ พัฒนาศักยภาพรอบด้าน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับองค์ความรู้ต่างๆ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน