Information
สพม.14 ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้)
       +++++นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และ บุคลากร สพม.14 ร่วมงานและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนต่างๆ และ ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน