Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       +++++วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศการศึกษา สพม.14 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและวางแผนพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน