Information
แข่งขันประกวด To be number one รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
       +++++วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ To be number one ของจังหวัดพังงา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และพัฒนาการจังหวัดพังงา ในการประกวดแข่งขัน ระดับภาคใต้ และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ทับปุด ดีบุกพังงาวิทยายน ภูเก็ตวิทยยาลัย พิชัยรัตนาคาร ละอุ่นวิทยาคาร ที โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการแข่งขันมี โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน