Information
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2562
       +++++วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ประชุมทางไกล VDO conference การขี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินส่วนราชการ ในแต่ละองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ของปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน