Information
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       +++++วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. จังหวัดพังงาจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายศิริพัฒพัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และเวลา13.00 น.นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม. 14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมขบวนเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สำหรับประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน