Information
พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
       +++++วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก และ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยมีนายศิริพัฒพัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน