Information
ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       +++++วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน