Information
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       +++++วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธาน พิธีปลงผมนาคสามเณรและสมโภชน์นาคสามเณร และในโอกาสครบรอบ ๑๒๒ ปี ภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมกับวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน