Information
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการบรรพชาและมอบทุนการศึกษานักเรียนได้ O-NET TOP 100
       +++++วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย และพิธีมอบโล่ ทุนการศึกษานักเรียนที่ได้คะแนน O-NET TOP 100 ปีการศึกษา 2561 โดยร่วมมอบโล่ ทุนการศึกษา และให้โอวาทกับนักเรียน มีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม มอบเกียรติบัตร นักเรียนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน