Information
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 ต้อนรับ นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14
       +++++วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมต้อนรับ นายสมชาย รองเหลือ ได้รับคำสั่งให้ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพม.11 ร่วมเดินทางมาส่ง ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน