Information
สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2562
       +++++วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากรรับชมรายการ “ พุธเช้า.. ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23 /2562 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและมอบนโยบาย มีประเด็นสำคัญ เรื่องโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือ จิตาอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปี 2562 (อ่านออกเขียนได้ 100%) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปี 2562 จังหวัดชายแดนใต้ หลังจากนั้นประชุมฝ่ายบริหาร สพม.14 ได้แก่ รอง ผอ.สพม14 /ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนโยบาย สำคัญของรัฐบาล กระทรวงและสพฐ. รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน