Information
สพม.14 รับชมรายการ “ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”
       +++++วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27 /2562 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 เพื่อรับทราบนโยบาย การแจ้งข่าว กิจกรรม ข้อราชการต่างๆ จาก สพฐ. โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินการรายการประชุม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน