Information
สพม.14 ร่วมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
       +++++วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด สตรีพังงา และดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจากวัดประชุมโยธี มายังศาลากลางหลังเก่า และร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ทุ่งศรีมหาโพธิ์ ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นหัวหน้าคณะ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน