Information
สพม.14 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       +++++วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบรรดาเหล่าลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดพังงา จำนวน 1,365 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความยึดมั่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และ นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน