Information
สพม.14 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
       +++++วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล มีพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป รับบิณฑบาต เวลา 08.20 น. ประกอบพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ต่อจากนั้นร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวลา 10.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ผล ได้แก่ ขนุน และมะม่วง จำนวน 368 ต้น และไม้ยืนต้น ได้แก่ สัก และตะเคียน จำนวน 110 ต้นด้วย โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีทุกกิจกรรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน