Information
สตรีพังงาเกมส์ ประจำปี 2562
       +++++วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีพังงา ประจำปี 2562 “สตรีพังงาเกมส์” โดยมีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนจากวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศกลางสายฝนที่ตกลงมาในขณะนั้น การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของนักเรียน และคณะครู ให้นักเรียนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย โดยมีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน