Information
กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14
       +++++เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สหวิทยาเขต สพม.14 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสลับหมุนเวียนทุกจังหวัด โดยปี 2562 นี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด ได้มีการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน มีร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ฝึกให้มีการรู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความเสียสละ โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม ตามกลุ่มสหวิทยาเขต ได้แก่ กลุ่มสหวิทยาเขตพิงกัน (สีชมพู) กลุ่มสหวิทยาเขตสิมิลันและสพม.14 (สีส้ม) กลุ่มสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี (สีฟ้า )และกลุ่มสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ (สีเขียว) มีประเภทกีฬาที่แข่งขัน 7 รายการ ได้แก่ ฟุตบอลชาย บาสเก็ตบอลชาย ,วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง แชร์บอลหญิง ชู้ดบาสเก็ตบอลชาย หญิง และชักกะเย่อชายหญิง มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 550 คน จาก 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ต ระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน