Information
ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน”
       +++++วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธีเจียร –วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบทุน การมอบทุนดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการ “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” และ “กองทุนกฐินคุณเอกพจน์ –บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก” ได้ดำเนินการมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้เป็นปีที 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดให้มีทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน โดยมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 51 ทุน รวมเป็นเงิน 165,000 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน