Information
สพม.14 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
       +++++วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.14 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานัปการ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี จากโรงเรียนต่างๆ นับพันคน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พร้อมกันนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน