Information
สพม.14 ขับเคลื่อนสภานักเรียน จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย “คำสัญญาจากต้นกล้าขอแผ่นดิน”
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเทิดทูนธงไทย “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มุ่งให้เด็ก เยาวชน ปลูกฝังหัวใจเด็กไทยรักชาติ บูชาศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยใช้บทเพลงและธงชาติ เป็นพลังขับเคลื่อน สร้างความสามัคคี ปรองดอง เพื่อสกัดกั้นความรุนแรง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว นำโดยนักร้องชื่อดัง หลง ลงลาย นำกิจกรรมบนเวที โดยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดภูเก็ต 7 โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบสภานักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน