Information
สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
       +++++นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยนาย ศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและให้กำลังใจนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญ “ หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563. โดยในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน สำหรับในปีนี้ ในภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทุกด้าน และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน