Information
สพม.14 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงาจัด “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย”
       +++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2563
       +++++วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดพังงา จำนวน 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สุดยอดการติดความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในจังหวัดพังงาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นการประเมินศักยภาพของตัวเองว่ามีความพร้อมสำหรับการสอบจริง เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นใจและเสริมสร้างศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับระบบของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิด นายสันติสุข ณ ถลาง รองประธานหอการค้าจังหวัดพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีวิชาที่ติว 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ จากอาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน