Information
บุคลากร สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา
       +++++วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี ..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน