ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
     Deebuk Open House 2019 “เปิดเรือน เยือนดีบุก”
     เปิดบ้านวิชาการ สีบสานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
     ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     สพม.14 ร่วมโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2562
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     เปิดบ้านวิชาการ (Open House ) โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
     ผู้บริหาร สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการสอบ O-NET
 
ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562
 
   เปิดรั้วโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม (Open House)
   สพม.14 เตรียมพร้อมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
   เปิดรั้วโรงเรียนทับปุดวิทยา (Open House)
   สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 จังหวัดพังงา
   สพม.14 ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้)
   พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2561
   มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี สพม.14
 
 
     ปี2561
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน