ข่าวประจำเดือนมกราคม 2563
 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม.14
     โรงเรียนสตรีพังงา สพม.14 รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
     สพม.14 จัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศไทย ครั้งที่ 17
     สพม.14 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดพังงา
     สพม.14 ร่วมกิจกรรม “ครูพังงา หัวใจจิตอาสา”
     ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนสตรีพังงา
     สพม.14 ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข วันเด็ก ปี 63 ให้เด็กพังงา
     สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
 
 
     ปี2562
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน