ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560
 
     รมว.ศึกษาธิการมอบนโยบายผ่านทางไกล ระบบ VDO Conference
     พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
     ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดที่ 3
     สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดที่ 2
     สพม.14 ระดมความคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดเด่น วางแผนพัฒนาการศึกษา
     ร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67
     สพม.14 ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
     ตักบาตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
     ผอ.สพม.14 เข้าพบบุคคลสำคัญแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
     ต้อนรับนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.15 ช่วยราชการ สพม.14
     ผอ.สพม.14 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
 
ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
     สพม.14 ชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.11
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2560
     ชาว สพม.14 ต้อนรับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14
     เลขาธิการ กพฐ. เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
     เลขาธิการ กพฐ. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา
     ร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาคใต้
     กิจกรรม 5 ส. สพม.14 รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดระนอง
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
     สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     สพม.14 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
     ต้อนรับ ปลัด ศธ.และเลขาฯ กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
     สพม.14 รับชมพุธเช้า..ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4 / 2560
     ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตจังหวัดพังงา
     สพม.14 พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้สอบ O-NET
     แสดงความยินดีและส่งผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ย้ายไป สพม.13
 
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560
 
     ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
     สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 13 อัตรา
     ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
     พัฒนาศึกษาภาพบุคลากร สพม.14 (ศึกษาดูงาน สพม.13 และ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย)
     อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     สพม.14 รับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
     สพม.14 ขับเคลื่อนนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 61
     อบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.8
 
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2560
 
     ร่วมร้องเพลงชาติไทยรำลึกธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
     ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     สพม.14 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วย 10 Best Practice
     ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 4 /2560
     กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2560
     สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา
     สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
     งานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา“สืบสานอัตลักษณ์ ถักทอภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิถีภูมิ”
     สพม.14 ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
     โครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพม.14
     สหวิทยาเขตพิงกัน สพม.14 ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
ย้อนกลับ     ปี2561

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน