ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561
 
     ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     สพม.14 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
     เปิดค่ายจำปูนจุฬาฯ พังงาจามจุรี ครั้งที่ 1
     บ้านนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง สพม.14 ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง
     ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองยืนยันความถูกต้องการนับตัวนักเรียน
     สพม.14 ประชุมทางไกลการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา
     สพม.14 พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนและรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
     สพม.14 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพฐ. สังกัด สพม.14
     ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพม.14 ระยะ 1 ปี (ครั้งที่2)
 
ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
     พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
     ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
     กีฬาสีภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน “ลูกพระปกเกล้าเกมส์”
     สพม.14 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับเขตฯ
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 25 อัตรา
     สพม.14 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ PLC และสหวิทยาเขตเป็นฐาน
     สพม.14 รุกปลุกจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติก จัดค่ายเยาวชนจิตอาสา พร้อมกัน 4 จุด
     สพม.14 เดินหน้าปลุกจิตสำนึกสร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสา
 
ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561
 
     สพม.14 เร่งพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่ยุคติจิทัล
     สพม.14 พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
     น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
     สพม.14 รวมพลังระดมความคิดวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมวางแผนพัฒนา ปี 62
     สพม.14 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21”
     เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดระนอง
     สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.36
 
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561
 
     สพม.14 จัดยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการ ปี 2561
     สพม.14 สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ
     สพม.14 พัฒนาพัฒนาบุคลากร สร้างค่านิยมองค์กร “จิตบริการ งานเป็นเลิศ”
     สพม.14 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     สพม.14 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
     สพม.14 รับการประเมินเชิงประจักษ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561
 
     สพม.14 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
     สพม.14 ร่วมกับจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา 1777 ทุน
     ค่ายสายใยรัก สร้างทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตะกั่วป่า“เสนานุกูล”
     สพม.14 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
     สพม.14 พัฒนาผู้บริหาร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     ผอ.สพม.14 ประชุม ติดตาม เร่งรัด การขับเคลื่อนนโยบายและการเบิกจ่ายงบประมาณ
     ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
     ประชุมทางไกลชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
     ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ถวายแม่ของแผ่นดิน
     เครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยามอบทุนการศึกษา 213 ทุน 363,400 บาท
     สพม.14 ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
     ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ติดตามตรวจราชการการ จังหวัดระนองและพังงา
     ประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง
 
ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
     พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา
     โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจัดกิจกรรมวันภาษาไทย “ สืบสานคุณค่า วันภาษาไทย”
     สพม.14 รวมพลังจัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
     สพม.14 ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
     โครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดตามรอยศาสตร์พระราชา
     อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
     สพม.14 รับโล่ผล O-NET ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก
     สพม.14 ร่วมสร้างแนวทางการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561
     สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561
     สพม.14 ประชุมทางไกล (Video Conference) การดำเนินการสอบครูผู้ช่วยปี 61
     สพม.14 สรรหา คัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
     ผอ. สพม.14 ติดตามผลหลังการเข้าอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
     โรงเรียนเมืองถลางขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
     ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัด สพม.14 1 พันกว่าคน สวดมนต์ “โมรปริตร”ช่วย 13 ชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน ติดถ้ำหลวง จ.เชียงราย
     ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
     สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “ ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด”
     ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
     สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23 /2561
     สพม.14 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ป้องกันทุจริต”
     ตรวจเยี่ยม สถานที่จุดรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
     ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพังงา
     รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2561
     ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพม.14 ระยะ 1 ปี (ครั้งที่ 1)
     ร่วมงานมหกรรมรวมพล สมาชิก To be number one จังหวัดระนอง
     ประเมิน To be number one ระดับดีเด่น
     รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21 /2561
     ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
     ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาคพื้นที่ To be number one
     สพม.14 พัฒนาระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
     บุคลากร สพม.14 ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2561
     สพม.14 เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ PISA
     รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ.
     แข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สพม.14 และ สพม.13
     ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2561
     สพม.14 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาและครู ก่อนเปิดภาคเรียน
     สพม.14 บรรจุครูใหม่ จำนวน 31 อัตรา
     ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561
 
ข่าวประจำเดือนเมษายน 2561
 
     ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา
     สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     ผอ.สพม.14 รับการให้คำปรึกษา (Coaching) ในการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.14 ในระยะ 1 ปี
     สพม.14 มอบหลักคิดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จแก่ข้าราชการและลูกจ้างและรดน้ำขอพรวันสงกรานต์
     ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
 
ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2561
 
     ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน
     สพม.14 สร้างความเข้าใจการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ
     สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
     ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
     สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา
     ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน
     สพม.14 MOU จังหวัดภูเก็ตกวดขันวินัยจราจาร
     ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.20 จังหวัดอุดรธานี
     ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนกะทู้วิทยา
     เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
     ค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง
     ชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า..ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561
     ประชุม VDO Conference พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
     สพม.14 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานเขตฯและการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     “เปิดบ้านวิชาการ เล่าขานงานทุ่งโพธิ์”
 
ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 20 อัตรา
     สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     "ตลาดนัดวิชาการ" OPEN HOUSE เปิดประตูสู่ STP
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
     สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
     สพม.14 ร่วมมือ อบจ.พังงา จัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา
     สพม.14 รับ 21 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
     สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561
     ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
 
ข่าวประจำเดือนมกราคม 2561
 
     คณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์
     ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
     ประชุมคณะกรรมการยกร่างจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
     ผอ.สพม.14 เปิดงาน Open house โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
     สพม.14 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
     สพม.14 ประขุมคณะกรรมการเตรียมสอบ O-NET
     สพม.14 ชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า..ข่าวสพฐ.
     โรงเรียนเกาะยาววิทยารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
     ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รมว.ศธ.มอบนโยบายการจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
     สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา
     โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน
     ผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต
     สพม.14 พบปะสังสรรค์ สร้างความรัก สามัคคี ในโอกาส ปีใหม่ 2651
     ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14
     สพม.14 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561
ย้อนกลับ     ปี2560
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน