การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data สพม.14

 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน