Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด  Link 1   Link 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  Link 1   Link 2

 
 


    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2557 รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 แสดงความยินดีกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต ผ่านการคัดเลือก To be number one ระดับประเทศ ประจำปี 2557
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 5/2557
       สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม. 14 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา


พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
        นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document