Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม     จังหวัดพังงา    จังหวัดภูเก็ต    จังหวัดระนอง
 
 


    •   รายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 14 (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)  ::รายละเอียด::
    •   ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
       วันที 11 กันยายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ครบรอบ 60 ปี สตรีพังงา ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
      เช้าวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ในโอกาสการจัดงานครบรอบ 60 ปี สตรีพังงา และมีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมหน้าอาคารเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอน และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน


ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนโรงเรียนกระบุรีวิทยา
       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย กับคณะผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
       ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558


    เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนางสาวชัยรัมภา สังข์ด้วงยาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูประทีป ชูแก้ว เข้ารับรางวัลชมเชย

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document