Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรและนักทรัพยากรบุคคล   ::รายละเอียด::
    •   ประชาสัมพันธ์รับประวัติและผลงานผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559   ::รายละเอียด::
    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::จังหวัดพังงา::    ::จังหวัดระนอง::
    •   ผลสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง   ::รายละเอียด::

 
 
เด็กดีบุกพังงาวิทยายนรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผลงานรางวัล “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา”ประเทศมาเลเซีย
       วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นักเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 พร้อมด้วยครูที่รับผิดชอบและผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
       วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


    เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
       นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของต้นยางนา


    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)

ดูทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document