Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

 


    •   ประกาศขายทอดตลาดวัสดุการรื้อถอนอาคารเรียน รายละเอียด  ::Click::
    •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง ประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (12th IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (9th IESO) รายละเอียด  ::Click::
    •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  ::รายละเอียด::     ::รายชื่อสาย 1::     ::รายชื่อสาย 2::     ::พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ::
    •   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.14  ::รายละเอียด::     ::ใบสมัครกลุ่มทั่วไป::     ::ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์::
    •   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนสตรีระนอง รายละเอียด  ::Click::

 
 สพม.14 นิเทศติดตามเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 14 สู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนทับปุดวิทยารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557
       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ส่งนายทวีศักดิ์ บุญน้อย ย้ายไป สพป.นราธิวาส เขต 2
        สพม.14 จัดเลี้ยงกาแฟ อาหารเช้าบุคลากร สพม.14 และร่วมกันแสดงความยินดี พร้อมเลี้ยงส่ง นายทวีศักดิ์ บุญน้อย นักวิชาการศึกษา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document