Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


    •   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ)   ::รายละเอียด 1::      ::รายละเอียด 2::
    •   ขอแสดงความยินดีกับ นางจิตฤทัย ทองปัทม์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง ซึ่งได้รับคัดเลือกให้สมควรได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี "รางวัลครูขวัญศิษย์" จังหวัดระนอง ประจำปี 2558   ::รายละเอียด::

 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับการประเมินประกวด TO BE NUMBER ONE ภาคใต้ รอบพื้นที่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา
       วันที่ 23 เมษายน 2558 นายธัชชวเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม


สพม.14 พัฒนาสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
        สพม.14 จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 45 คน ทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และต่อเติมอาคารสวัสดิการ สพม.14 ครั้งที่ 2   ::รายละเอียด::

 
 


          •   คำขวัญ และ โลโก้ รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558   ::รายละเอียด::
          •   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา   ::รายละเอียด::
          •   รับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document