Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558


:: รายละเอียด ::

 
 


:: จังหวัดพังงา ::        :: จังหวัดภูเก็ต ::        :: จังหวัดระนอง ::
 


    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •   ประกาศผลรางวัลโครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ. 2558   ::รายละเอียด::
    •   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2558 ครั้งที่ 2   ::รายละเอียด::         ::แบบคำร้องขอย้ายครู::
    •   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา   ::รายละเอียด::         ::แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร::
    •   เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2558   ::รายละเอียด::

 
 สพม.14 จัดมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการ
       วันที่ 15 กันยายน 2558 ที่โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558
       วันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558


มุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ
        วันที่ 14 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจัดมุทิตาจิต
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาจ้าง ครั้งที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต   ::รายละเอียด::

 
 


          •   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"   ::รายละเอียด::
          •   ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560   ::รายละเอียด::
          •   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document