Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  Link 1     Link 2     เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้

เว็บไซต์ของสังกัด สพม.14  จังหวัดพังงา     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดระนอง

 
 


    •   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง (วิชานาฏศิลป) รายละเอียด  ::Click::
    •   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง(วิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนเมืองถลาง รายละเอียด  ::Click::
    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
       วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา

สพม.14 ประชุมกลั่นกรองจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
       สพม.14 ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น


สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ นำเสนอผลงานครูและผู้บริหาร
        สพม.14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานครู ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document