Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด  Link 1   Link 2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  Link 1     Link 2     เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมภาคใต้

เว็บไซต์ของสังกัด สพม.14  จังหวัดพังงา     จังหวัดภูเก็ต     จังหวัดระนอง

 
 


    •   การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ปี 2557 (กีฬาฟุตซอล) รายละเอียด  ::Click::
    •   การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
    •   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 รายละเอียด  ::Click::
    •   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 รายละเอียด  ::Click::
    •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
    •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::

 
 สพม.14 พัฒนาครูสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านความคิด (Thinking Ability )
       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กาชาดพังงามอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็ก
       เช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา


สพม.14 รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

  ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          •   การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ตะกั่วป่า-เขาหลัก-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 ณ บริเวณชายหาดคึกคักและชายหาดบางเนียง จังหวัดพังงา
          •   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ บริเวณชายหาดบางรัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชมเทศการอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันตกปลา กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  

 
 
 
 

 
Untitled Document