Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 

 


    •   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •   เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา2558   ::รายละเอียด::
    •   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูขั้นวิกฤต โรงเรียนกะเปอร์วิทยา   ::รายละเอียด::
    •   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต   ::รายละเอียด::

 
 สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงาจัดประชุมสัมมนาเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

สพม.14 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558


ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
        เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษา เพื่อให้ทันต่อวิทยาการต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


          •   สอบราคาจ้างโรงเรียนสตรีภูเก็ต   ::รายละเอียด::
          •   สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 8 ล้อ 45 ที่นั่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   ::รายละเอียด::

 
 


          •   ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560   ::รายละเอียด::
          •   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย   ::รายละเอียด::
          •   แจ้งเวียนระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเบิก ขอยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม รายละเอียด  ::Click::
          •   การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด  ::Click::
          •   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียด  ::Click::
          •   มาตรการประหยัดรายจ่าย สพม.14 รายละเอียด  ::Click::

 
 
 
 

 
Untitled Document