Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 


 


 


 


    •   ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ::รายละเอียด::
    •   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559   ::รายละเอียด::

 
 โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
 

ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document