Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
รวมพลังระดมความคิดวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมวางแผนพัฒนา ปี 62
       ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 และเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
       พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
       พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสัปดาห์วิชาการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 
สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET
      นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2560 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สพม.14 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
      นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 


    •    ประกาศสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน   ::รายละเอียด::
    •    คำสั่ง สพม.14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน