Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
สพม.14 พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนและรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
       ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

สพม.14 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
       ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพฐ. สังกัด สพม.14
       เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

 
สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET
      นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2560 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สพม.14 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
      นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 


    •    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (The Sixteenth International Junior Science Olympiad: 16th IJSO)   ::รายละเอียด::
    •    การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันและวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (The Thirteenth International Earth Science Olympiad: 13th IESO)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา   ::รายละเอียด::
    •    วีดิทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน