Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด เขตอำเภอเมือง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) จังหวัดพังงา
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14และข้าราชการลูกจ้าง สพม.14 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) โดยส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น 2 สัปดาห์/ครั้ง เพื่อร่วมรับประทานอาหารตอนเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน
 

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดปฏิทิน ระยะเวลาในการออกประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ในการบริหารจัดการศึกษา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
      “การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล หรือน้องเหน่ง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการตั้งเป้าหมายก็ต้องคำนึงถึงวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย
 
นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
      “พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม” นายคุณากร จินดา หรือน้องโอม นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ทั้งการขับร้องเพลง และการเล่นดนตรี ที่สามารถจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งพรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวงเสมอ
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document