Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค.) ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับดีเด่น และโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o –net) ประจำปีการศึกษา 2559

สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา
        วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา โดยเรียกจาก นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากโครงการทุนศึกษาการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาขาดแคลน รุ่นที่ 2 ปี 2557
 

สพม.14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
        วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่กระทะทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )"
 
นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
      “การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล หรือน้องเหน่ง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการตั้งเป้าหมายก็ต้องคำนึงถึงวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document