Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
สพม.14 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
       โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้เครือข่าย (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพังงา

สพม.14 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
       อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
 

สพม.14 รับการประเมินเชิงประจักษ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

 

 
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยรับรางวัลชนะเลิศ เพชรยอดมงกุฎ
      เเด็กหญิงเบญญาภา พลายด้วง นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาจากพระพรหมมังคลาจารย์ จำนวน 10000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรตบัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
สตรีระนองรับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Model “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
      วันที่ 13 กันยายน 2561 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง นำคณะครูเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวด (Model) ศาสตร์พระราชา ในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
 


    •    ประกาศสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน   ::รายละเอียด::
    •    คำสั่ง สพม.14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน