คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
*** สพม.14 ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า ***


 

 
ครูสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลชนะเลิศ ถอดบทเรียน (Best practice) นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนกงาน ปปช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน 5 กิจกรรม
 
 
เด็กเก่ง สพม.14 ผล O-NET เต็ม 100 คะแนน
      จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ.) ผลการทดสอบมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม จำนวน 28 คน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่งทุกคน
 

 
 
Untitled Document
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน