Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 25 อัตรา
       รายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 25 อัตรา

สพม.14 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
       โดยใช้กระบวนการ PLC และสหวิทยาเขตเป็นฐาน ณ โรงแรมไอเฟลอินท์ จังหวัดระนอง
 

สพม.14 รุกปลุกจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟม ถุงพลาสติก
       กิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึก เลิกใช้ภาชนะโฟมและถุพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 
สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET
      นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2560 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สพม.14 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
      นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 


    •    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2562   ::รายละเอียด::
    •    วีดิทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   ::รายละเอียด::
    •    โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย 2 อัตรา   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน