Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 


สพม.14 ร่วมสร้างแนวทางการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
       จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกัน ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหา อุปสรรค พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างองค์กรที่เป็นเลิศ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561
       สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561
       สพม.14 รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
      จากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) มีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 35 คน ซึ่งนับเป็นประวัติการ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
 
เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
      นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศตำแหน่งว่างและรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งครูรายเดทอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน