คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
*** สพม.14 ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า ***


 

 
ครูสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลชนะเลิศ ถอดบทเรียน (Best practice) นำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สำนกงาน ปปช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน 5 กิจกรรม
 
 
เด็กเก่ง สพม.14 ผล O-NET เต็ม 100 คะแนน
      จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ.) ผลการทดสอบมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม จำนวน 28 คน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่งทุกคน
 

 
 
Untitled Document

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

DMC DMC   DMC
Smart Obec DMC   e-MES
B-OBEC e-budget   CCT
B-OBEC e-budget   CCT
DMC DMC   DMC
NISPA Home School   KSP-School
DMC DMC   DMC
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ   ระบบรายงาน
การรับนักเรียน
 

โปรแกรมระดับสำนักงาน E-Server

 
         
   
         
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน