จดหมายข่าว สพม.14

 จดหมายข่าว สพม.14  
          - 1.ทำบุญปีใหม่ 2561           - 43.ประชุม ITA และมาตรฐานเขตฯ
          - 2.ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา สพม.14           - 44.รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ
          - 3.สังสรรค์ปีใหม่ 61           - 45.ตืดตามการช่วยเหลือนักเรียนไม่จบการศึกษา
          - 4.งานเลี้ยงสังสรรค์วันครู           - 46.ติดตามการรับนักเรียนจังหวัดระนอง
          - 5. แข่งกีฬาสานสัมพันธ์วันครู           - 47.ติดตามก่อสร้างอาคารเรียนสตรีระนอง
          - 6.ประเมินโรงเรียนพระราชทานร.ร.สตรีภูเก็ต           - 48.ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
          - 7.สพม.14 เรียกบรรจุใหม่ 7 อัตรา           - 49.เดินวิ่ง มินิมาราธอน เทิดพระเกียรติ 63 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ
          - 8.มอบนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           - 50.อบรมคณะกรรมการสภานักเรียนสตรีระนอง
          - 9.ประเมินโรงเรียนพระราชทานเกาะยาววิทยา           - 51. ลงนาม MOU กวดขันวินัยจราจร
          - 10.ประชุมทางไกล           - 52.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับพี่ร้องให้น้องได้เรียน
          - 11.ประชุมกลุ่มอำนวยการ           - 53.แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภากาแฟยามเช้าจ.พังงา
          - 12.ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 ปี 2561           - 54.บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา
          - 13.ผอ.สพม.14 มอบนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล           - 55.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานเขตฯ
          - 14.ให้กำลังใจนักเรียนประสบอัคคีภัย           - 56.รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ
          - 15.ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมร.ร.วีระสตรีอนุสรณ์           - 57.สร้างความเข้าใจหลักสูตร สู่่การปฏิบัติ
          - 16.ผอ.สพม.14 เปิดงาน Open house           - 58.ติดตามตรวจเยี่ยมร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
          - 17.มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็ก           - 59.รดน้ำส่งกรานต์
          - 18.ประชุมคณะกรรมการยกร่างทำแผนฯ           - 60.coaching ผอ.สพม.14
          - 19.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนฯ           - 61.ประชุมการเงินและพัสดุ
          - 20.ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขากระโดง           - 62.ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ
          - 21.ศึกษาดูงานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม           - 63.ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงฯ
          - 22.ศึกษาดูงาน สพม.32           - 64.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
          - 23.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปราสาทเมืองต่ำและเขาพนมรุ้ง           - 65.แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร สพม.13 สพม.14
          - 24.ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต           - 66.ชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ
          - 25.รับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ           - 67.ผอ.สพม.14 ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง บุคลากร
          - 26.plc จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ           - 68.เยี่ยมพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืน
          - 27.สภากาแฟจังหวัดพังงา           - 69.พุธเช้า ข่าว สพฐ
          - 28.บันทึกความร่วมมือจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ           - 70.ประชุมทำข้อสอบ PISA
          - 29.ตรวจติดตามโครงการไทยยั่งยืน           - 71.ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้
          - 30.รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ           - 72.วันดีบุก ครบรอบ 90 ปี
          - 31.ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่โรงเรียนคลองเคียนรัฐฯ           - 73.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          - 32.ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนสตรีพังงา           - 74.ประเมินทูบีฯ
          - 33.สพม.14 สอบวิชาการนานาชาติ           - 75.ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์มัธยมภูเก็ต
          - 34. สพม.14 บรรจุครูผุ้ช่วย 20 อัตรา           - 76.รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ
          - 35.ข่าวแข่งฟุตบอลกระชับมิตร           - 77.ปลูกต้นไม้
          - 36.ข่าวศึกษาดูงานโรงเรียนห้วยยอด           - 78.ประเมินสัมฤทธิ์ผล ผอ.สพม.14 ระยะ 1 ปี
          - 37.ข่าวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ตรัง           - 79.ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22
          - 38.ข่าวตรวจเยี่ยมโรงเรียนทัยปุดวิทยา           - 80.ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. คร้งที่ 23
          - 39.เปิดบ้านวิชาการ เล่าขานงานทุ่งโพธิ์           - 81.เสริมสร้างคุณธรรมฯ
          - 40.ประชุม VDO Conference พัฒนาครู           - 82.ที่ปรึกษา รมว.ศธ.มอบนโยบายเขตสุจริต
          - 41.ให้กำลังใจประกวดทูบีฯ ระดับภาคใต้           - 83.ติดตามโครงการไทยยั่งยืน
          - 42.เยี่ยมให้กำลังใจค่ายลูกเสือ  
         
         
           
           

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน