จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
        ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562  
          - 1.สมาคมชาวปักษ์ใต้นครชิกาโก มอบทุนการศึกษา นักเรียน ชว.  
          - 2.พิชัยฯจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย  
          - 3.พิชัยจัดงานปีใหม่คึกคัก เด็กๆยิ้มแป้นรับของขวัญจากคุณครู  
          - 4.คณะครู พิชัยเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
          - 5.ตัวแทนครู ร่วมกิจกรรม ชาวระนองร่วมใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง  
          - 6.กว.ร่วมใจ รู็จักใช้ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง  
          - 7.กะเปอร์วิทฯ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน 
          - 8.แผนการเรียนภาษาจีน ร.ร.พิชัยฯ  
          - 9.เหรียญทอง ของ ด.บ.  
          - 10.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ร.ร.พิชัยฯ  
  ปี 2561

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน