จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
          - 1.เกาะยาววิทยารับพลโทโกศลฯ  
          - 2.กิจกรรมปลูกต้นไม้  
          - 3.วันครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
          - 4.ไหว้ครูเกาะยาววิทยา  
          - 5.รณรงค์การไม่เล่นการพนันทายผลฟุตบอล  
          - 6.วันครูตะกั่วป่า เสนาฯ  
          - 7.สัปดาห์เภสัชกรรม เกาะยาววิทยา  
          - 8.วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
          - 9.วันสุนทรภู่  
          - 10.วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุ่งมะพร้าววิทยา
          - 11.วันสถาปนาลูกเสือไทย ตะกั่ว่ป่า เสนาฯ  
          - 12.ร.ร.เกาะยาว รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ  
           
   
   
   
   
   

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน