การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 //แบบคำร้องขอย้ายฯ
 
การประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)
 
ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2559 )
 
รายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
 
     แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    
รายงานการสั่งจ้างพนักงานราชการ
 
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)
     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2560)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559)