แจ้งความประสงค์จัดหาที่เรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 แจ้งความประสงค์จัดหาที่เรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
         
 
 แบบคำร้อง การจัดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ำเรียน ปีการศึกษา 2562
          - แบบคำร้อง การจัดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ำเรียน ปีการศึกษา 2562 (จังหวัดพังงา)
          - แบบคำร้อง การจัดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ำเรียน ปีการศึกษา 2562 (จังหวัดภูเก็ต)
          - แบบคำร้อง การจัดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ำเรียน ปีการศึกษา 2562 (จังหวัดระนอง)
 

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน