การสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
 
     เอกสารประกอบการจัดทำหลักฐานทางราชการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

     ประกาศห้องสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
     *** ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ทุกท่าน รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หากท่านไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ ภาค ค ***

     รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
     *** สามารถดูห้องสอบ ได้ที่สนามสอบ ในวันที่สอบแข่งขัน ***

     สถิติผู้มัครสอบฯ ครูผู้ช่วย ประจำปี 2557

     ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
     ใบสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14
     หนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
     ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ไม่สามารถใช้สมัครได้)
     ตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ใช้สมัครได้)
     แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     รายชื่อที่พักในจังหวัดพังงา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน