Information
นายคุณากร จินดา 3 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
       นายคุณากร จินดา ชื่อเล่น โอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นบุตรของ นายธีระ จินดา (เสียชีวิต) และนางลัดดาวัลย์ จินดา อาชีพ รับจ้างทั่วไป คว้ารางวัล 3 เหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 โดยมีครูผู้สอน คือ สานนท์ เพ็งแก้ว รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขับร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง และรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4 นอกจากนี้ที่ผ่านมา นายคุณากร จินดา หรือน้องโอม มีผลงานที่เคยได้รับรางวัลอีกมากมาย เช่น
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
- รางวัลระดับเหรียญทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
- รางวัลระดับเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64
- รางวัลระดับเหรียญทอง วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64
- รางวัลชนะเลิศ เพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นทั่วไป โครงการ Just say no 216 จังหวัดภูเก็ต
- รางวัลชนะเลิศ เพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นเยาวชน โครงการ Just say no 214 จังหวัดภูเก็ต
- รางวัลชนะเลิศ เพลงพระราชนิพนธ์ โครงการ Just say no 214 จังหวัดภูเก็ต
- รางวัลระดับพิณเพชร การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ยามาฮ่าคอนเทสต์ครั้งที่ 11
- รางวัลนักเรียนดีเด่น “ผู้เฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม” โดยกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดพังงา
       นายคุณากรฯ กล่าวถึงความรู้สึกที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า ทุกคนล้วนมีความฝันสูงสุดในชีวิตที่ตนต้องการต่างกันไป ผมเองเป็นคนมีฝัน ใฝ่ฝันว่าสักครั้งหนึ่ง สักวันหนึ่งผมจะไปจุดสูงสุดที่หลายคนล้วนตั้งเป้าหมายไว้ แต่การเดินตามเส้นทางที่เรากำหนดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผ่านขวากหนามอุปสรรคมากมาย บางครั้งอาจมีน้ำตาบ้าง มีแพ้บ้าง ชนะบ้าง ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ก็ไม่เคยคิดที่หยุดฝัน มุ่งมั่นเพียรพยายาม พัฒนาตนเอง ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสู่เส้นทางฝันที่ตั้งเอาได้ การเดินทางนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่รางวัลที่ได้มา แต่คือความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราฝันจนทำมันสำเร็จ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กำลังใจจากผู้คนรอบข้าง พ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน และครูผู้สอนที่คอยฝึกฝนพัฒนาศิษย์คนนี้จนได้ดี มาถึงจุดหมายปลายทางที่เด็กธรรมดาคนหนึ่งได้วาดเส้นทางฝันไว้ประสบผลสำเร็จได้ดีจนมีวันนี้
       นายสานนท์ เพ็งแก้ว ครูผู้ฝึกสอบ เล่าว่า นายคุณากรฯ หรือน้องโอม เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมมาก พยายามค้นหาซาวด์เพลงใหม่ๆมาฝึกตลอดเวลา ขยันฝึกซ้อมตลอดปี ใช้เวลาตอนเทียงในการฝึกซ้อม ครูมีหน้าที่ ควบคุมการฝึกซ้อมโดยการใช้โปรแกรมในการอัดเสียง ในการร้องของนักเรียนแต่ละมีการคอมเม้นท์เป็นคำๆโดยละเอียด ทำให้ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติในครั้งนี้
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน