Information
สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอันดับ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี Cr..ภาพเครือข่ายปชส.สพฐ. / เรวดี..ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน