Information
นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
       พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม นี่คือหลักคิด และหลักปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนาความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นทางด้านดนตรี และการขับร้องเพลง ของนายคุณากร จินดา หรือน้องโอม นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำมาซึ่งรางวัลความสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดในชีวิต คือ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนขนาดกลาง) และก่อนที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ยังมีผลงานและรางวัลอีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถน้องโอม เช่น
       - รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       - รางวัลระดับพิณทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งยามาคอนเทสต์ ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร
       - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
       - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
       - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
       - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
       - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
       - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
       - รางวัลผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทเยาวชนประจำปีการศึกษา 2557
       - รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
       - รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
       - แกนนำดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปีที่ 2
       - ได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2558
       - ขับร้องเพลงมาร์ช ให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา และภูเก็ต
       - ขับร้องบทเพลงเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE
       - ผู้ช่วยฝึกสอนการขับร้อง โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และโรงเรียนกะทู้วิทยา
       - หัวหน้าและผู้ช่วยฝึกสอน วงโยธวาทิตโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
       - หัวหน้าและผู้ช่วยฝึกสอน วงดนตรีไทยคีตวัฒน์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
       - และผลงานรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
       น้องโอม เป็นบุตรของนายธีระ จิดดา (เสียชีวิต) กับนางลัดดาวัลย์ จินดา มีอาชีพรับจ้าง และมีนายสำรวญ เกตุชุม เป็นพ่ออุปการะ มีอาชีพค้าขาย บอกถึงความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า พื้นฐานชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันออกไป กระผมเติบโตมากับคุณยายและแม่ พ่อของกระผมเสียตั้งแต่เด็ก เลยต้องอดทน และต้องสู้ชีวิตกับทุกอย่างตั้งแต่เด็กเพื่อจะได้ช่วยเหลือครอบครัว กระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ทั้งการขับร้องเพลง และการเล่นดนตรี ที่สามารถจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งพรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวงเสมอ ทุกคนล้วนมีความฝันสูงสุดในชีวิตที่ตนต้องการต่างกันไป กระผมเองเป็นคนมีฝัน ใฝ่ฝันว่าสักครั้งหนึ่ง สักวันหนึ่งผมจะไปจุดสูงสุดที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่การเดินตามเส้นทางที่เรากำหนดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผ่านขวากหนามอุปสรรคมากมาย บางครั้งอาจมีน้ำตาบ้าง มีแพ้บ้าง ชนะบ้าง ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ก็ไม่เคยคิดที่หยุดฝัน มุ่งมั่นเพียรพยายาม พัฒนาตนเอง ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสู่เส้นทางฝันที่ตั้งเอาไว้ได้ การเดินทางนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่รางวัลที่ได้มา แต่คือความภาคภูมิใจในสิ่งที่ฝัน จนสามารถทำสำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ภาคภูมิใจกว่ารางวัลที่ได้ คือการนำความสามารถทั้งด้านดนตรี และความเป็นผู้นำที่ดี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ อุทิศกายและอุทิศกำลังเพื่อส่วนรวม บางครั้งอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่สักวันสิ่งที่เราทำมานั้นจะส่งดำผลแก่ตัวเราเอง ดังเช่นรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดในชีวิตของเด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการทำความดี คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมมาโดยตลอด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กำลังใจจากผู้คนรอบข้าง พ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน ครูบาอาจารย์ในรั้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และครูผู้สอน อาจารย์สานนท์ เพ็งแก้ว ที่คอยฝึกฝนพัฒนา ชี้ทางเดิน สอนให้กระผมเป็นคนปิดทองหลังพระมาโดยตลอด แม้จะมีคนว่าหรือนินทาสิ่งที่เราทำ แต่กระผมไม่คิดมากเพราะสิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือไม่ดีใดๆ เราไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้แต่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีต่อไปได้ คำกล่าวของครูที่ทำให้ศิษย์คนนี้ได้ดีมาโดยตลอด มาถึงจุดหมายปลายทางที่เด็กธรรมดาคนหนึ่งได้วาดเส้นทางฝันไว้และประสบผลสำเร็จมีวันนี้ได้ ผลของความดีทั้งหมดทำให้กระผมได้รับ รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 และนี่คือ “รางวัลชีวิต” และความภาคภูมิใจสูงสุดที่กระผมมุ่งมั่นทำมาตลอดของการเป็น“นายคุณากร จินดา”
       นายสานนท์ เพ็งแก้ว ครูที่คอยสอนนายคุณากร จินดา มาโดยตลอด กล่าวว่า น้องโอมเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นและขยันในการฝึกซ้อมมาก พัฒนาตนเองตลอดเวลา ใช้เวลาตอนเทียง และตอนเย็น ในการฝึกซ้อม ครูมีหน้าที่ คอยควบคุมการฝึกซ้อมโดยการใช้โปรแกรมในการอัดเสียง มีการคอมเม้นท์เป็นคำๆโดยละเอียดในการร้องเพลง ทำให้น้องโอมได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติทุกปี และพัฒนาตนเองมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านดนตรี และการร้องเพลง ไม่ว่าจะงานหนักงานเบา น้องโอมก็ทำ งานโรงเรียน งานชุมชน และงานสังคม ก็ช่วยเหลือตลอด ซึ่งความดีที่ทำมาโดยตลอดส่งผลให้ได้รับรางวัลที่มีเกียรติที่สุดในชีวิต ครูรู้สึกยินดีและภูมิใจกับลูกศิษย์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในครั้งนี้
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน