Information
นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
       “การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” เป็นแนวคิดของนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 อีกคนจากโรงเรียนสตรีระนอง (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ) คือ นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล หรือน้องเหน่ง เป็นบุตรของนายสุรศักดิ์ อธิมุตติกุล อาชีพ เกษตรกร กับ นางสาวคนึงนิจ ชุนโอภาส อาชีพ ค้าขาย น้องเหน่งมีความสามารถหลายอย่าง นอกจากรางวัลพระราชทานในครั้งนี้แล้ว ยังมีผลงานรางวัลที่ผ่านมาอีกมากมาย เช่น
       ด้านกีฬา
           เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย
           ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหลายรายการ ได้แก่
               - เหรียญทองแดงประเภททีมหญิงและหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ SET 2014 Thailand Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior circuit
               - เหรียญทองประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์”
               - เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม เหรียญทองแดงประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เมืองมะขามหวานเกมส์”
               - เหรียญทองประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”
               - เหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทรบูรเกมส์”
               - เหรียญเงินประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”
               - เหรียญทองประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”
               - เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพรระนองเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเภททีมหญิงและหญิงคู่
               - เหรียญทอง ทีมหญิงอายุไม่เกิน 21 ปี และ 18 ปี
               - เหรียญทองแดง ทีมหญิงทั่วไป กีฬาชิงแชมป์สโมสรประจำปี 2560
       ด้านวิชาการ
               - รับรางวัลชมเชย รับโล่และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
               - เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 จาก บริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
       ด้านจิตสาธารณะ
               - ร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา และเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียง
               - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปี 2559 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
               - ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
               - จัดโครงการ “ใบ้ให้ตรง เขียนให้ถูก สนุกกับสุภาษิต” ให้กับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล
               - จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีระนอง ในงานสรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาจังหวัดระนอง งาน Open House และผู้มาศึกษาดูงาน
               - จัดกิจกรรมค่ายแกนนำพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนแก่นักเรียนที่จะเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีระนองในทุกปีการศึกษา
       น้องเหน่งพูดถึงความรู้สึกและแรงบันดาลใจ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการตั้งเป้าหมายก็ต้องคำนึงถึงวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย ก่อนอื่นควรจะตอบตัวเองให้ได้ว่าชอบทำอะไร เป้าหมายคืออะไร วิธีการต้องทำอย่างไร ทำแล้วมีประโยชน์หรือไม่ ให้อะไรกับสังคมได้บ้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิตของทุกคนออกแบบเองได้ สิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่ใช้ชีวิตเดินหน้ากับคนที่ยืนอยู่กับที่ คือเป้าหมาย การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป เพราะต่อให้คุณเหยียบคันเร่งมากขนาดไหน ถ้าคุณไม่มีเชื้อเพลิงคุณก็ไปไม่ได้อยู่ดี
       ด้านนางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูผู้สอน กล่าวว่ารางวัลนักเรียนพระราชทานที่นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุลได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวฟ้าขาวทุกคน เป็นรางวัลที่ครูทุกคนคาดว่าเหน่งจะต้องทำได้ เพราะเธอเป็นเด็กที่มีสามารถในรอบด้าน เป็นเด็กที่มีความกตัญญู รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสานต่อความฝันของเธอได้ในแทบทุกเรื่อง การได้ร่วมทำงานกับเหน่ง ทำให้ครูได้เรียนรู้ในหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการตัดสินใจ การจัดสรรเวลา การวางเป้าหมายในชีวิต การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ข้อสำคัญคือ การมีสติรู้คิดตลอดเวลาของเหน่ง อยากให้ประเทศไทยมีเด็กอย่างเหน่งสักครึ่งประเทศ เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน