Information
สตรีระนองรับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Model “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
       +++++วันที่ 13 กันยายน 2561 นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง นำคณะครูเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวด (Model) ศาสตร์พระราชา ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน