Information
สตรีระนอง สพม.14 รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
       +++++25 กันยายน 2561 นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน