Information
วีระสตรีอนุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาพยนตร์สั้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
       +++++นักเรียนกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเรา โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ธนโสม นาย ปิยะพงษ์ จงทองนายภานุพงษ์ ทองเปลว นางสาววรรณวลี ห้าวหาญ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงแก้ว คว้ารางวัล "เหรียญทอง" รองชนะเลิศ อันดับ 2 จากแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับโดย ครูมานะ สามเมือง
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน