Information
ทับปุดวิทยา คว้า 1 เหรียญรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 1 เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
       +++++นายคเณศร์ ไชยทิพย์ และ นายวิชัยรัช บุญเชื้อ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นางสาววริศรา คงครอง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้ ) ณ จังหวัดตรัง
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน