Information
กระบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสือเล่มเล็ก งานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมฯ ระดับชาติ
       ++++เด็กกระบุรีวิทยา นายชัยณรงค์ อินทรัตน์ นายณัชพล พันธุ์พืช และนายวงศกร ตันปั้นน้ำ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 จากการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4 -6 ในการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) จังหวัดตรัง ภายใต้การฝึกซ้อมของ ครูสำราญ สนพิพัฒน์ และครูกาญนิการ์ ซื่อตรง
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน